Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce!

Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, jej histórii a súčasnosti a pokúsime sa uspokojiť predstavy každého návštevníka stránky, ktorý sa zaujíma o obec Ohrady. Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, atď.

Želám vám príjemný pobyt na stránke našej obce.

Jozef Kubik starosta obce

Stretnutie dôchodcov

12. novembra sa uskutočnilo Stretnutie dôchodcov vo veľkej sále kultúrneho domu. Na slávnostné podujatie prijalo pozvanie miestnej samosprávy čoskoro dvesto dôchodcov.

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

  Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení  zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú…

Čítať ďalej

fesztival2015

XV. Dedičstvo otcov

Už po pätnástykrát sa v našej obci uskutočnilo medzinárodné stretnutie folklórnych skupín ” Dedičstvo otcov”. Folklórny festival sa uskutočnil pod záštitou miestnej speváckej skupiny v kultúrnom dome. K príjemnému, pestrému programu prispelo osem folklórnych súborov ako aj škôlkári, ktorí sa predstavili so svojim hudobno-tanečným programom. Obecenstvo ocenilo veľkým aplauzom miestnu spevácku skupinu, Adama Gányovicsa, spevácku…

Čítať ďalej

Začína sa nový školský rok

Začal sa nový školský rok. Žiakov čakala zrekonštruovaná školská budova. Z príležitosti slávnostného zahájenia nového školského roka odovzdal starosta obce zrekonštruovanú školskú budovu žiakom. Prostriedky na rekonštrukciu zabezpečila obec z vlastných zdrojov za pomoci miestnych podnikateľov, odborníkov, ako aj prostrednictvom práce dobrovoľníkov. Starosta sa v slávnostnom príhovore poďakoval za pomoc a daroval pamätný list podnikateľom, dobrovoľníkom a…

Čítať ďalej

Svätá omša pri kaplnke sv. Rozálie

Pri kaplnke sv. Rozálie sa veriaci zúčasnili svätej omše, aby sa spolu modlili za príhovor sv. Rozálie. Svätú omšu slúžil vdp. József Mahulányi, farár vo Veľkom Mederi, ktorý prišiel na pozvanie miestného farára, vdp. Krisztiána Bozaya. O sv. Rozálii nemáme veľa životopisných údajov. Základné rysy jej života sa dajú objasniť z tradícií, malieb a iných…

Čítať ďalej