Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce!

Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, jej histórii a súčasnosti a pokúsime sa uspokojiť predstavy každého návštevníka stránky, ktorý sa zaujíma o obec Ohrady. Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, atď.

Želám vám príjemný pobyt na stránke našej obce.

Jozef Kubik starosta obce

Príchod Mikuláša

V pondelok 7. decembra 2015 aj do našej obce zavítal Mikuláš. Rozžiarené očká malých detičiek sledovali každý pohyb Mikuláša, ktorý porozdával so svojim pomocníkom sladkosti všetkým dobrým deťom.

Stretnutie dôchodcov

12. novembra sa uskutočnilo Stretnutie dôchodcov vo veľkej sále kultúrneho domu. Na slávnostné podujatie prijalo pozvanie miestnej samosprávy čoskoro dvesto dôchodcov.

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

  Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení  zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú…

Čítať ďalej