Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce!

Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, jej histórii a súčasnosti a pokúsime sa uspokojiť predstavy každého návštevníka stránky, ktorý sa zaujíma o obec Ohrady. Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, atď.

Želám vám príjemný pobyt na stránke našej obce.

Jozef Kubik starosta obce

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznamujeme občanom, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 23. júna 2017 od 07.00 hod. do odvolania.

Chráňme prírodu pred požiarmi

Chráňme prírodu pred požiarmi Vážení spoluobčania! S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov…

Čítať ďalej

Dane a poplatky

Obecný úrad oznamuje občanom, že môžu prevziať rozhodnutia a poštové poukážky na dane z nehnuteľností, na dane za psa a na poplatky za odvoz komunálneho odpadu na obecnom úrade.
Stránkové dni: pondelok, streda a piatok.

Získali sme Pečať rozvoja obcí a miest!

 Obec Ohrady  na základe hodnotiacej analýzy hospodárenia z 2926 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako Samospráva s predpokladom stabilného rozvoja a získali sme Pečať Rozvoja obcí a miest, ktorá má tieto výhody: –    potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujeme svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu –    je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi,…

Čítať ďalej

Aktuálna situácia v regióne Dunajská Streda

Aktuálna situácia v regióne Dunajská Streda v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy v Európe Stav k 23.1.2017 Dňa 13.1.2017 bol na RVPS Komárno nahlásený prípad živej labute ležiacej ne ceste medzi obcami Sokolce a Okoč, ktorá vykazovala zmeny v správaní, ktoré indikovali podozrenie na nakazenie zvieraťa. Po utratení, bolo telo odoslané na vyšetrenie Do NRL, ktoré potvrdilo prítomnosť vírusu aviárnej influenzy vo vyšetrovanej…

Čítať ďalej

Biologická ochrana chovov

Vtáčia chrípka – Zvýšenie biologickej ochrany chovov hydiny v SR na zabránenie zavlečenia aviárnej influenzy  Vzhľadom na vzniknutú situáciu vo výskyte vtáčej chrípky vo svete, ŠVPS SR odporúča všetkým chovateľom prijať a dôsledne dodržiavať opatrenia na zvýšenie biologickej ochrany v chovoch hydiny v SR. Biologická ochrana je súhrn krokov, ktoré zvyšujú hygienickú úroveň chovov a…

Čítať ďalej

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku…

Čítať ďalej