Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce!

Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, jej histórii a súčasnosti a pokúsime sa uspokojiť predstavy každého návštevníka stránky, ktorý sa zaujíma o obec Ohrady. Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, atď.

Želám vám príjemný pobyt na stránke našej obce.

Jozef Kubik starosta obce

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku…

Čítať ďalej

Zmeny cestovných poriadkov

Oznamujeme občanom, že od 16.09.2016 do 30.09.2016 budú na stránke TTSK (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej dopravy na obdobie platnosti 2016/2017.

Žiadame občanov, aby svoje pripomienky do 26. septembra 2016 zaslali na Obecný úrad Ohrady.

Kamerový systém obce Ohrady

V zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov verejné priestranstvá obce Ohrady sú monitorované bezpečnostným kamerovým systémom.

Zber odpadu

Obecný úrad v Ohradoch oznamuje občanom, že od 27-ho do 28-ho mája 2016 sa uskutoční v našej obci zber odpadu. Občania môžu vyložiť pred domami svoje domáce odpady, odkiaľ pozbierajú pracovníci obecného úradu dňa 27-ho mája  ráno od ôsmej hodiny a 28-ho mája do dvanástej hodiny.   Zbierame: matrace, postele, stoličky, kreslá, textílie, kuchynské nádoby atď.   Nezbierame:…

Čítať ďalej

Chráňme prírodu pred požiarmi

Chráňme prírodu pred požiarmi  Vážení spoluobčania!   S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré  vytvára  priaznivé podmienky pre vznik požiaru a jeho rozšírenie. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku…

Čítať ďalej

Jarná celoplošná deratizácia

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede IČO: 17 335 981 Veľkoblahovská č.1067/30 P.O. BOX 138 929 01 Dunajská Streda Tel.: 031/59 112 11, 59 112 37 Fax: 031/59 112 60 E-mail: ds.ruvz@uvzsr.sk www.ruvzds.sk   Číslo: RH/2016/00301/003-BM5                                  Dunajská Streda, 11.03.2016    Odborné usmernenie    Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Dunajskej Strede ako…

Čítať ďalej

Dane a poplatky

Obecný úrad oznamuje občanom, že môžu prevziať rozhodnutia a poštové poukážky na dane z nehnuteľností, na dane za psa a na poplatky za odvoz komunálneho odpadu na obecnom úrade. Stránkové dni:   pondelok:    7,30 – 12,00      12,30 – 16,00 streda:        7,30 – 12,00      12,30 – 17,00 piatok:…

Čítať ďalej

Príchod Mikuláša

V pondelok 7. decembra 2015 aj do našej obce zavítal Mikuláš. Rozžiarené očká malých detičiek sledovali každý pohyb Mikuláša, ktorý porozdával so svojim pomocníkom sladkosti všetkým dobrým deťom.