Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce!

Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, jej histórii a súčasnosti a pokúsime sa uspokojiť predstavy každého návštevníka stránky, ktorý sa zaujíma o obec Ohrady. Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, atď.

Želám vám príjemný pobyt na stránke našej obce.

Jozef Kubik starosta obce

Obec Ohrady - Csallóközkürt

Nová webstránka našej obce

Dňa 1. mája 2015 sme spustili novú webstránku našej obce. V spolupráci so spoločnosťou DesigNet, s.r.o. bola vypracovaná nová webstránka našej obce. Webstránku nájdete na známej adrese www.obecohrady.sk. Webstránka je vytvorená v redakčnom systéme WordPress, ktorá je prispôsobená pre potreby obce. Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, jej histórii a súčasnosti a pokúsime sa…

Čítať ďalej

Jarná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede ako príslušný orgán podl’a § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d’alej len „zákon č. 355/2007 Z. z.”) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetkým…

Čítať ďalej

Výsledky volieb

Výsledky komunálnych volieb 2014

Starosta:

  1. Jozek Kubik, nezávislý

Poslanci:

  1. Norbert Fekete, nezávislý, 510 hlasov
  2. Ladislav Gútai, SMK-MKP, 496 hlasov
  3. Ivan Bugár, SMK-MKP, 417 hlasov
  4. Peter Gaál, nezávislý, 405 hlasov
  5. Elvíra Golha Orbánová, nezávislý, 388 hlasov
  6. Edita Vavriková, nezávislý, 370 hlasov
  7. Viktor Kocsis, MOST – HÍD, 351 hlasov
  8. Ferdinand Bugár, nezávislý, 324 hlasov
  9.  Zuzana Bíróová, MOST-HÍD, 296 hlasov

Komunálne voľby 2014

Zverejnenie informácií Obec Ohrady zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí konaného dňa 15. novembra 2014. V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. § 16 ods. 9 o voľbách do orgánov samosprávy obcí a jeho ďalších zmien a doplnkov Obec Ohrady oznamuje, že mala ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 8. augustu 2014…

Čítať ďalej