Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce!

Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, jej histórii a súčasnosti a pokúsime sa uspokojiť predstavy každého návštevníka stránky, ktorý sa zaujíma o obec Ohrady. Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, atď.

Želám vám príjemný pobyt na stránke našej obce.

Jozef Kubik starosta obce

Kamerový systém obce Ohrady

V zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov verejné priestranstvá obce Ohrady sú monitorované bezpečnostným kamerovým systémom.

Zber odpadu

Obecný úrad v Ohradoch oznamuje občanom, že od 27-ho do 28-ho mája 2016 sa uskutoční v našej obci zber odpadu. Občania môžu vyložiť pred domami svoje domáce odpady, odkiaľ pozbierajú pracovníci obecného úradu dňa 27-ho mája  ráno od ôsmej hodiny a 28-ho mája do dvanástej hodiny.   Zbierame: matrace, postele, stoličky, kreslá, textílie, kuchynské nádoby atď.   Nezbierame:…

Čítať ďalej

Chráňme prírodu pred požiarmi

Chráňme prírodu pred požiarmi  Vážení spoluobčania!   S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré  vytvára  priaznivé podmienky pre vznik požiaru a jeho rozšírenie. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku…

Čítať ďalej

Jarná celoplošná deratizácia

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede IČO: 17 335 981 Veľkoblahovská č.1067/30 P.O. BOX 138 929 01 Dunajská Streda Tel.: 031/59 112 11, 59 112 37 Fax: 031/59 112 60 E-mail: ds.ruvz@uvzsr.sk www.ruvzds.sk   Číslo: RH/2016/00301/003-BM5                                  Dunajská Streda, 11.03.2016    Odborné usmernenie    Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Dunajskej Strede ako…

Čítať ďalej

Dane a poplatky

Obecný úrad oznamuje občanom, že môžu prevziať rozhodnutia a poštové poukážky na dane z nehnuteľností, na dane za psa a na poplatky za odvoz komunálneho odpadu na obecnom úrade. Stránkové dni:   pondelok:    7,30 – 12,00      12,30 – 16,00 streda:        7,30 – 12,00      12,30 – 17,00 piatok:…

Čítať ďalej

Príchod Mikuláša

V pondelok 7. decembra 2015 aj do našej obce zavítal Mikuláš. Rozžiarené očká malých detičiek sledovali každý pohyb Mikuláša, ktorý porozdával so svojim pomocníkom sladkosti všetkým dobrým deťom.

Stretnutie dôchodcov

12. novembra sa uskutočnilo Stretnutie dôchodcov vo veľkej sále kultúrneho domu. Na slávnostné podujatie prijalo pozvanie miestnej samosprávy čoskoro dvesto dôchodcov.