Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce!

Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, jej histórii a súčasnosti a pokúsime sa uspokojiť predstavy každého návštevníka stránky, ktorý sa zaujíma o obec Ohrady. Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, atď.

Želám vám príjemný pobyt na stránke našej obce.

Jozef Kubik starosta obce

Poplatok za odvoz odpadu v roku 2018

Obecný úrad v Ohradoch oznamuje občanom, že môžu prevziať rozhodnutia a poštové poukážky na poplatky za odvoz komunálneho odpadu na obecnom úrade. Stránkové dni: pondelok, streda a piatok.

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch,…

Čítať ďalej

Elektronická adresa obce Ohrady – Voľby do samosprávnych krajov 2017

„Voľby do samosprávnych krajov 2017“ Zverejnenie elektronickej adresy obce Ohrady V zmysle § 49 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. V…

Čítať ďalej

Uzávierka cesty č. III/1395 z dôvodu havarijnéhho stavu

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede týmto informuje obyvateľov obce a účastníkov cestnej premávky o uzávierke cesty z dôvodu havarijného stavu, cesta č. III/1395 na úseku medzi križovatkami: 1. križovatka MK s cestami č. III/1395 a III/ 1396 (smer Blažov) v km cca 2,200 pri obci Veľké Dvorníky zo smeru Dunajská…

Čítať ďalej

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrído územia…

Čítať ďalej

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznamujeme občanom, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 23. júna 2017 od 07.00 hod. do odvolania.

Chráňme prírodu pred požiarmi

Chráňme prírodu pred požiarmi Vážení spoluobčania! S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov…

Čítať ďalej