NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Zmluva c TT151666 o spolupraci podľa par 59 ods 3 Zak o odpadoch - Ecobal sro Bratislava 2.1 MiB16. januára 2018
Zmluva o nájme BJ-D5-Undesser Marian60.7 KiB5. februára 2018
Zmluva o dielo - Rozvoj turistickej infraštruktúry v obci Ohrady a Erdőkürt1.6 MiB2. marca 2018
OTP Banka Slovensko a.s. - Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere č. 3005-18-012-BZ-01401.1 KiB19. marca 2018
OTP Banka Slovensko a.s. - Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 3005-18-012-BU-01293.9 KiB19. marca 2018
OTP Banka Slovensko a.s. - Zmluva o vinkulácii vkladu č. 3005-18-012-BZ-01265.9 KiB19. marca 2018
Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zák.č.18-2018 Z.z.530.5 KiB22. marca 2018
Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zák.č.18-2018 Z.z.528.8 KiB22. marca 2018
Nájomná zmluva č.1-2018-Pénzes Mikuláš-471-byt č.744.8 KiB27. marca 2018
Nájomná zmluva č.2-2018-Iván Dominik-471 byt č.944.9 KiB27. marca 2018
Zmluva č.148 333-Dobrovoľná požiarna ochrana SR677.1 KiB27. marca 2018
Nájomná zmluva č.3-2018-Kováč Beáta57.0 KiB4. mája 2018
Zmluva so sprostredkovateľom sprac. osobných údajov794.8 KiB30. mája 2018
Kúpna zmluva - Hájos Ladislav a manž. Melinda92.0 KiB7. júna 2018
Kúpna zmluva - Sidó Zoltán a manž. Erika rod. Nagyová92.6 KiB7. júna 2018
Kúpna zmluva - Ing. Varša Miroslav a manž. MUDr. Valéria Varšová93.6 KiB7. júna 2018
Kúpna zmluva - Világi František a manž. Mária94.2 KiB7. júna 2018
Zmluva o reklame225.3 KiB21. júna 2018
Támogatási Szerződés348.4 KiB27. júna 2018
Zmluva O Spolupráci235.6 KiB27. júna 2018
Zmluva o dielo - vybavenie MŠ Ohrady104.0 KiB3. júla 2018
Zmluva o dielo - stavebné úpravy vnútorných priestorov MŠ116.2 KiB3. júla 2018
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Ohrady - Zmluva o dielo192.7 KiB13. júla 2018
Zmluva o dielo - Zabezpečenie publicity - Rozvoj turistickej infraštruktúry89.7 KiB18. júla 2018