Obec Ohrady  na základe hodnotiacej analýzy hospodárenia z 2926 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako Samospráva s predpokladom stabilného rozvoja a získali sme Pečať Rozvoja obcí a miest, ktorá má tieto výhody:
–    potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujeme svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu
–    je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou
–    pečať Rozvoj obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí
–    podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika.

Ďalšou výhodou je,

že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov. 

Jozef Kubik, starosta obce Ohrady

Pečať obec Obec Ohrady