Bazsó Papp Mónika

Mónika Papp Bazsó

PaedDr. Bíró Zsuzsanna

PaedDr. Zuzana Bíróová

Csikmák Gábor

Gabriel Csikmák

Norbert Fekete

Norbert Fekete

Gaál Péter

Peter Gaál

Gaál Tünde

Tünde Gaálová

Ing. Golha Orbán Elvira, PhD.

Ing. Elvira Golha Orbánová, PhD.

Szűcs Róbert

Róbert Szűcs

Mgr. Takács Mihály

Mgr. Michal Takács

Komisie Obecného zastupiteľstva Ohrady

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov (občanov).

 

Komisia finančná, správy obecného majetku, územného plánovania, podnikateľských aktivít a bytová politika

 • predseda: Ing. Elvíra Golha Orbánová, PhD.  – poslankyňa OZ
 • podpredseda: Norbert Fekete – zástupca starostu
 • členovia: Tünde Gaálová, Gabriel Csikmák – poslanci OZ, Ing. Ľudovít Novotný, Rozália Csizmadiaová, Viktor Kocsis

Komisia športu, vzdelávania a kultúry, práce s mládežou, náboženských aktivít a spoločenských organizácií

 • predseda:  Gabriel Csikmák – poslanec OZ
 • podpredseda: PaedDr. Zuzana Bíróová – poslankyňa OZ
 • členovia: Péter Gaál, Mónika Papp Bazsó – poslanci OZ, Mgr. Zuzana Tóth /učiteľka ZŠ/, Monika Csikmák /učiteľka MŠ/, Ladislav Gútai, Izolda Novotná /predseda miestnej organizácie Zväzu maďarských rodičov na Slovensku/

Komisia verejného poriadku, životného prostredia, obchodných služieb, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti

 • predseda: Róbert Szűcs – poslanec OZ
 • podpredseda: Mgr. Michal Takács – poslanec OZ
 • členovia: Peter Gaál, Norbert Fekete – poslanci OZ, MUDr. Matus Váradi Csilla, Mária Csicsaiová, Ferdinand Bugár, Gábor Tóth, Ing. Pál Bíró

 

Dočasné komisie:

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu 

 • predseda: Tünde Gaálová – poslankyňa OZ
 • členovia: Mónika Papp Bazsó, PaedDr. Zuzana Bíróová, Gabriel Csikmák, Mgr. Michal Takács

 

Osobitná komisia pre verejné obstarávanie 

 • predseda: Norbert Fekete – zástupca starostu
 • členovia: Ing. Elvíra Golha Orbánová, PhD., Peter Gaál, Róbert Szűcs, Mgr. Michal Takács