blank-foto-110x146

PaedDr. Zuzana Bíróová

blank-foto-110x146

Ferdinand Bugár

blank-foto-110x146

Norbert Fekete

blank-foto-110x146

Peter Gaál

blank-foto-110x146

Ing. Elvira Golha Orbánová, PhD.

blank-foto-110x146

Ladislav Gútai

blank-foto-110x146

Péter Hodossy

blank-foto-110x146

Viktor Kocsis

blank-foto-110x146

Ing. Edita Vavriková

Komisie Obecného zastupiteľstva Ohrady

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov (občanov).

Komisia finančná, správy obecného majetku, územného plánovania, podnikateľských aktivít a bytová 

 • predseda: Norbert Fekete – poslanec OZ
 • podpredseda: Ing. Elvíra Golha Orbánová, PhD.  – poslankyňa OZ
 • členovia:  Ing. Štefan Bugár, Ing. Ľudovít Novotný, Rozália Csizmadiaová

Komisia verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, dopravy, obchodu, služieb a CR

 • predseda: Vikor Kocsis – poslanec OZ
 • podpredseda: Ing. Edita Vavriková – poslanec OZ
 • členovia:  Ladislav Zerényi, Ladislav Kiss ml. a Gabriel Tóth

Komisia vzdelávania a prácu s mládežou, športu a náboženských aktivít 

 • predseda:  Ladislav Gútai – poslanec OZ
 • podpredseda: PaedDr. Zuzana Bíróová – poslankyňa OZ
 • členovia: Péter Hodossy – poslanec OZ, Zoltán Gaál, Ľudovít Gaál, Arpád Nagy, Monika Bazsó a Juraj Bíró

Komisia kultúrna, zdravotná a sociálnej starostlivosti,protinákazová,  spoločenských organizácii, a pre ochranu pri živelných udalostiach /požiarna ochrana, povodeň, kalamity/

 • predseda: Peter Gaál – poslanec OZ
 • podpredseda: Ferdinand Bugár – poslanec OZ
 • členovia:  MVDr. Csaba Bíró, PharmDr. Žofia Tóthová, Mária Csicsaiová, Mónika Csikmáková, Helena Pappová a Tibor Vajda