Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ohrady
Adresa školy: Hlavná 20, 930 12 Ohrady
Kontakt: tel: 031 55 85 122
Riaditeľka: Mgr. Borárosová Iveta