Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede týmto informuje obyvateľov obce a účastníkov cestnej premávky o uzávierke cesty z dôvodu havarijného stavu, cesta č. III/1395 na úseku medzi križovatkami:
1. križovatka MK s cestami č. III/1395 a III/ 1396 (smer Blažov) v km cca 2,200 pri obci Veľké Dvorníky zo smeru Dunajská Streda smerom na obec Ohrady,
2. križovatka cesty č. III/1395 v km cca 3,900 s MK (smer Búšlak) v čase od 21,00 hod. do 07,00 hod. (cez noc) bude uzavretá každý deň až do odvolania.
V čase od 07,00 hod. do 21,00 hod. (cez deň) predmetný úsek bude prejazdný v jednom jazdnom pruhu zo smeru Dunajská Streda smerom na obec Ohrady od križovatky ciest č. III/1395, III/ 1396 (smer Blažov) v km cca 2,200 a MK pri obci Veľké Dvorníky- jednosmerná premávka. Od križovatky cesty č. III/1395 s MK smerom na Búšlak cestná premávka bude odklonená na predmetnú miestnu komunikáciu-jednosmerná premávka. V obci Veľké Dvorníky došlo k zmene dopravy cez deň ( v čase od 07,00 hod. do 21,00 hod.), kde miestna komunikácia smerom na Búšlak bude prejazdná len zo smeru Ohrady smerom na Veľké Dvorníky-jednosmerná premávka.:
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede na záver dáva do pozornosti v súvislosti havarijným stavom § 7 ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov obchádzku a stým spojenú zvýšenú cestnú premávku na obchádzkových trasách sú obce povinné strpieť.

pplk. Mgr. Ivan Vörös
Riaditeľ
ODI OR PZ v Dunajskej Strede