Erb obce:

V zelenom štíte obilný snop.

Vlajka obce pozostáva z trochpozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/5), žltej (3/5) a zelenej (1/5). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahujúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Ohrady sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou 0-25/95.