V obci Ohrady sa stolný tenis začal hrávať od roku 1962, keď Slovenský zväz mládeže pod vedením Ladislava Szűcsa dostal od krajského zväzu jeden kompletný stôl. Toho času nebola miestnosť v majetku obce, kde postaviť stôl, využil sa voľný priestor v miestnom hostinci. Okamžite si novú loptovú hru obyvatelia obce obľúbili a malá sála hostinca bola často preplnená. Neskôr bol stôl premiestnený do domu Salamonovcov a odtiaľ po vybudovaní novej základnej školy do zrekonštruovanej bývalej základnej školy. Tu boli organizované prvé stolnotenisové turnaje. Začiatkom roku 1974 sa kúpili dva nové stoly a začali sa prípravy na založenie oddielu. V apríli 1974 sa založil stolnotenisový oddiel Ohrady. Hlavnými zakladateľmi oddielu boli: Viktor Németh, Štefan Végh, Gejza Horváth, František Horváth, Štefan Varga, Július Bíró a Ľudovít Gaál. Predsedom sa stal Viktor Németh. Do okresnej súťaže sa oddiel prihlásil v roku 1975. Po úspešnom vstupe do súťaže sa káder mužstva z roku na rok rozrastal a v roku 1978 sa do súťaže prihlásili dve mužstvá „A“ a „B“. V 80-tich rokoch boli v mužstvách na hosťovaní aj hráči z okolitých obcí.

tenis1

zľava: Arpád Váradi, Viktor Németh, Dušan Vojtek a Jozef Ágh, foto: Jozef Hadacs

V roku 1983 po odchode hráčov z hosťovaní ostalo opäť iba jedno mužstvo v súťaži. Po otvorení nového kultúrneho domu v roku 1998 sa oddiel presťahoval do miestností kultúrneho domu. Po dlhodobom vedení oddielu v roku 2008 odstúpil z postu predsedu Viktor Németh. Novým vedúcim oddielu sa stal Ľudovít Novotný. Toho roku pre oddiel kúpil starosta obce Jozef Kubik dva nové stoly. V roku 2013 sa do okresnej súťaže opäť prihlásili dve mužstvá.

Najlepšie umiestnenie dosiahlo mužstvo „A“ v roku 2014, keď skončilo na štvrtom mieste v piatej lige. V okresnej súťaži jednotlivcov v roku 2015 skončila dvojica Imrich Harsányi-Ľudovít Novotný v štvorhre na treťom mieste. 11. apríla 2014 oslávili hráči 40. výročie založenia stolnotenisového oddielu Ohrady. Osláv sa zúčastnili starosta obce, členovia obecného zastupiteľstva a 33 bývalých a súčasných hráčov oddielu: Viktor Németh, Štefan Végh, Gejza Horváth, František Horváth, Štefan Varga, Július Bíró, Ľudovít Gaál, Arpád Váradi, Eugen Bartal, Alexander Bugár, Oto Bugár, Jozef Gajdosík, Vincent Gajdosík, František Gajdosík, Jozef Hadacs, Ladislav Almási, Imrich Várady, Dávid Németh, Jozef Kósa, Zoltán Bajcsi, Ľudovít Kürti, Eugen Sóki, Zoltán Harsányi, Imrich Harsányi, Ľudovít Novotný, Ján Potisk, Attila Szántó, Gábor Csikmák, Dávid Harsányi, Mikuláš Kálmán, Tomáš Sóki, Edita Vavriková, Izidor Heizer.

tenis3

2014 – Momentka z osláv 40. výročia založenia STO Ohrady

foto: Alexander Kamocsai

Od roku 1977 každoročne organizujú vianočný turnaj pre hráčov a obyvateľov obce Ohrady.

Víťazi dvojhier a štvorhier:

 Vianočný turnaj1. miesto dvojhry1. miesto štvorhry
1. ročník1977František HorváthFrantišek Horváth – Ľudovít Gaál
2. ročník1978Štefan VargaViktor Németh – Štefan Varga
3. ročník1979František HorváthViktor Németh – Štefan Varga
4. ročník1980Arpád VáradiOto Bugár – Zoltán Harsányi
5. ročník1981Viktor NémethArpád Váradi – Ľudovít Gaál
6. ročník1982Viktor NémethOto Bugár – Zoltán Harsányi
7. ročník1983Arpád VáradiArpád Váradi – Ľudovít Gaál
8. ročník1984Arpád VáradiViktor Németh – Ladislav Almási
9. ročník1985Arpád VáradiViktor Németh – Ladislav Almási
10. ročník1986Štefan VargaOto Bugár – Zoltán Harsányi
11. ročník1987Arpád VáradiViktor Németh – Arpád Váradi
12. ročník1988Oto BugárViktor Németh – Arpád Váradi
13. ročník1989Arpád VáradiArpád Váradi – Ladislav Almási
14. ročník1990Oto BugárOto Bugár – Zoltán Harsányi
15. ročník1991Oto BugárOto Bugár – Zoltán Harsányi
16. ročník1992Arpád VáradiOto Bugár – Zoltán Harsányi
17. ročník1993Arpád VáradiViktor Németh – Arpád Váradi
18. ročník1994Arpád VáradiViktor Németh – Arpád Váradi
19. ročník1995Arpád VáradiViktor Németh – Arpád Váradi
20. ročník1996Zoltán HarsányiViktor Németh – Arpád Váradi
21. ročník1997Arpád VáradiFrantišek Gajdosík – Zoltán Harsányi
22. ročník1998Viktor NémethViktor Németh – Arpád Váradi
23. ročník1999Arpád VáradiZoltán Harsányi – Imrich Harsányi
24. ročník2000Viktor NémethViktor Németh – Arpád Váradi
25. ročník2001Eugen SókiViktor Németh – Arpád Váradi
26. ročník2002Viktor NémethFrantišek Gajdosík – Zoltán Harsányi
27. ročník2003Viktor NémethViktor Németh – Arpád Váradi
28. ročník2004Eugen SókiEugen Sóki – Imrich Harsányi
29. ročník2005Eugen SókiViktor Németh – Ľudovít Novotný
30. ročník2006Eugen SókiViktor Németh – Ľudovít Novotný
31. ročník2007Ján PotiskViktor Németh – Ľudovít Novotný
32. ročník2008Ľudovít NovotnýEugen Sóki – Ladislav Almási
33. ročník2009Ján PotiskViktor Németh – Ľudovít Novotný
34. ročník2010Eugen SókiArpád Váradi – Eugen Sóki
35. ročník2011Ján PotiskViktor Németh – Ľudovít Novotný
36. ročník2012Ľudovít NovotnýDávid Harsányi – Gábor Csikmák
37. ročník2013Ľudovít NovotnýĽudovít Novotný – Gábor Csikmák
38. ročník2014Gábor CsikmákĽudovít Novotný – Gábor Csikmák

 

Najúspešnejšími hráčmi turnaja sú v dvojhrách Arpád Váradi s 12 víťazstvami a v štvorhrách dvojica Viktor Németh a Arpád Váradi s 10 víťazstvami.

tenis2

2015 – súčasný hráči STO Ohrady „A“ a „B“

zľava: Mikuláš Kálmán, Viktor Németh, Zoltán Harsányi, Dávid Harsányi, Imrich Harsányi, Gábor Csikmák, Tomáš Izsmán, Ján Potisk, Tomáš Sóki, Arpád Váradi, Ľudovít Novotný, Eugen Sóki, Attila Szántó, chýbajú: Edita Vavriková a Izidor Heizer, foto: Ildikó Nagyová

 

Spracoval: Ing. Ľudovít Novotný