Aktuality

Obecný úrad v Ohradoch oznamuje občanom, že môžu prevziať rozhodnutia a poštové poukážky na poplatky za odvoz komunálneho odpadu na obecnom úrade. Stránkové dni: pondelok, streda a piatok.