Vedúca knižnice je Csikmáková Mónika. Knižnica má ….. registrovaných čitateľov.

Sú k dispozícií:

  • Krásna literatúra pre dospelých
  • Odborná literatúra pre dospelých
  • Krásna literatúra pre mládež
  • Odborná literatúra pre mládež

 Čitateľom môže byť každý kto sa zapíše a vyplní prihlášku.

 Otváracia doba: každý utorok od 17:00 do 19:00