Predsedkyňa: Eleonóra Bugárová

Zväz bol založený v roku: 

Počet členov:

Úlohou klubu je zabávanie dôchodcov.

Každý mesiac klub dôchodcov organizuje spoločenské stretnutie v kutúrnom dome. Okrem týchto stretnutí organizujú návštevy do divadla, jednodňové a viacdňové výlety v tuzemsku, ale aj do zahraničia.