Aktuality

Obec Ohrady informuje verejnosť, že bola zahájená hlavná aktivita projektu „Rekonštrukcia objektu – materskej školy Ohrady“ dňa 14.11.2017.