Csallóközkürt legrégibb építménye az idők folyamán többször át- és újjáépített római katolikus templom. Templomát Szent István hagyatékaként 1138 előtt építették fából, a tornyot pedig terméskőalapra téglából. A templom tornya az épület háromszori átépítése után valószínűleg eredeti. A toronyban 3 harang található, a legöregebb, az ún. Nagyharang 1482-ből származik. Bizonyítja ezt a rajta levő felirat:

O REX GLORIAE, VENI CUM PACE.

O MARIA PIA, SIS NOBISCUM IN VIA. AMEN.

Ó DICSŐSÉG KIRÁLYA, JÖJJ EL BÉKÉVEL.

Ó KEGYES MÁRIA, KÍSÉRJ AZ ÚTBAN. AMEN.

MAGISTER THOMA(S)

MCCCCLXXXII

A templomot 1933-ban teljesen újjáépítették gótikus stílusban, meghagyva eredetiben   a templom tornyát és az oltárt, amelyet Rigele Alajos pozsonyi szobrászművész térdeplő angyalai díszítenek. Ezek az angyalok abból a carrarai márványból készültek, melyek Fadrusz János szobrászművész alkotta pozsonyi Mária Terézia lovasszobor felrobbantott csonkjaiként kerültek műhelyébe.

Az 1990-es évek második felétől folyamatosan a hitközség adományainak felhasználásával és a helyi önkormányzat hathatós anyagi támogatásával került sor a templom teljes renoválására, külső ös belső felújítási munkálatok megvalósítására.

A templomot újjáépítésének 80. évfordulója alkalmából Mons. Orosch János nagyszombati érsek szentelte fel.

A két világháború sok-sok megpróbáltatást és emberáldozatot követelt Csallóközkürt lakosságától is. Az első világháború áldozatainak nevét a templom belső falán elhelyezett emléktábla, a második világháborúban elesett katonák nevét és a holokauszt kürti áldozatainak nevét a templomdombon felállított emlékkő örökíti meg.

Egyéb szakrális és kultúrális emlékek:

Nagykereszt

Szent Flórián szobra

Rozália kápolna

Vöröskép

Fehérkép

Apponytagi-kereszt