Nová vlajka zboru

 

Dobrovoľný hasičský zbor v Ohradoch

Predseda: Ferdinand Bugár

Veliteľ: Tibor Vajda