Aktuality

Obecný úrad oznamuje občanom, že môžu prevziať rozhodnutia a poštové poukážky na dane z nehnuteľností, na dane za psa a na poplatky za odvoz komunálneho odpadu na obecnom úrade.
Stránkové dni: pondelok, streda a piatok.