Predseda:       Mária Csicsaiová

Podpredseda: Anita Bugárová