Získali sme Pečať rozvoja obcí a miest!

 Obec Ohrady  na základe hodnotiacej analýzy hospodárenia z 2926 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako Samospráva s predpokladom stabilného rozvoja a získali sme Pečať Rozvoja obcí a miest, ktorá má tieto výhody: –    potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujeme svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu –    je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi,…

Aktuálna situácia v regióne Dunajská Streda

Aktuálna situácia v regióne Dunajská Streda v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy v Európe Stav k 23.1.2017 Dňa 13.1.2017 bol na RVPS Komárno nahlásený prípad živej labute ležiacej ne ceste medzi obcami Sokolce a Okoč, ktorá vykazovala zmeny v správaní, ktoré indikovali podozrenie na nakazenie zvieraťa. Po utratení, bolo telo odoslané na vyšetrenie Do NRL, ktoré potvrdilo prítomnosť vírusu aviárnej influenzy vo vyšetrovanej…

Biologická ochrana chovov

Vtáčia chrípka – Zvýšenie biologickej ochrany chovov hydiny v SR na zabránenie zavlečenia aviárnej influenzy  Vzhľadom na vzniknutú situáciu vo výskyte vtáčej chrípky vo svete, ŠVPS SR odporúča všetkým chovateľom prijať a dôsledne dodržiavať opatrenia na zvýšenie biologickej ochrany v chovoch hydiny v SR. Biologická ochrana je súhrn krokov, ktoré zvyšujú hygienickú úroveň chovov a…