templom-foto

 

Rímskokatolická cirkev farnosť Ohrady
Farár: Dp. PhDr. Krisztián Bozay

 

Poriadok bohoslužieb:

  • všedné dni: 17:00
  • nedeľné bohoslužby: 9:30